Değerli Katılımcılar

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), un sektöründe hizmet veren kuruluşları bir çatı altında toplayan ve sürekli gelişim ve çözüm odaklı stratejiler hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yürüten TUSAF; 8 Derneği temsil ederek, kamu sektörü kuruluşları, diğer meslek kuruluşları ve sektör paydaşlarıyla işbirliği yapmaktadır.

TUSAF, Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine yayılmış firmaların kurdukları derneklerin üyelikleriyle kurulan bir çatı kuruluştur. Bu bağlamda sektörle doğrudan veya dolaylı olarak temas halinde olan diğer kurum ve kuruluşlarla devamlı dirsek temasında olan TUSAF, üyelerine ve Türkiye un sanayisine maksimum fayda sağlamayı hedeflemektedir. Her yıl düzenlenen uluslararası kongre ve serginin yanı sıra, ulusal ve bölgesel çapta yapılan toplantılar çerçevesinde sanayiciyi bir araya getirmekte, dalında uzman eğitmen ve yöneticilerin katkılarıyla sektörün gelişmesine ön ayak olmaktadır.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak 25-28 Nisan 2019 tarihlerinde Sueno Deluxe Hotel Belek, Antalya‘da düzenleyeceğimiz ‘Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, Uluslararası Kongre ve Sergisi, “Global Ticaret Buğday ve Lisanslı Depoculuk” konulu toplantımızda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.

Bu kongre un sanayicilerini, tüccarları, tedarikçileri, değirmen makinacılarını, ekmek ve fırıncılık mamülleri üreticilerini bir araya getirecek, 950 den fazla ulusal ve uluslararası delegeyi ağırlayacak ve en az 50 sergi alanının yer alacağı büyük bir organizasyon olacaktır. Kongre ve sergi ile ilgili tüm detayları www.tusaf2019.org ve www.tusaf.org adreslerinden bulabilirsiniz.

Güncel konuların masaya yatırılacağı kongrede hem mevcut hem de yeni piyasalar için ticari ilişkileri güçlendirmek, yeni bağlar kurmak ve endüstrinin alıcı, satıcı ve üreticilerini bir araya getirmek amaçlanmaktadır. Konuşmacılar ve davetliler arasında Türkiye ve Karadeniz bölgesi ülkeleri otoriteleri, Uluslararası Değirmenciler Birliği, Avrupa Un Değirmencileri Birliği, hububat sektöründe önde gelen firmaların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve medya mensupları yer almaktadır. Un üreten ve un ticareti yapan firmalar, buğday üreticileri ve un ithalatçıları, makine sanayicileri, mühendislik şirketleri, bankalar, borsalar, tüccarlar kongre ve serginin katılımcıları arasında bulunmaktadır.

Kongre ve Sergisi kapsamında, 24-25 Nisan tarihlerinde Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği(IAOM) ile işbirliği ile un sanayicileri ve sektör paydaşlarının faydalanacakları bu yıl ilki gerçekleştirilecek “Çalıştay” düzenlenmiştir. Profesyonellere yönelik eğitim programlarının desteklenmesi; hammadde konusunda zengin geçmişimiz ile birlikte, yeni araştırmaların ortaya çıkmasına, ar-ge çalışmalarının geliştirilmesine, bilginin paylaşılmasına ve teknolojik yenilikleri içeren yeni bilimsel araştırmaların yapılmasına neden olacak ve Anadolu’nun bize armağan ettiği mirasın daha verimli kullanılmasına, buğday veriminin ve kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacaktır. Dünya un ticaretinin zirvesine oturan un sanayicilerimizin ve dolayışla TUSAF’ın temel hedefi; mevcut pazarlarımıza yönelik ihracatını sürdürülebilir kılmak, yeni pazarlar yaratmak ve gıda&tarım konusunda Türkiye’ye katkı sağlayacak uluslararası birikim ve tecrübelerin paylaşılması adına eğitim ve bilime dayalı etkinliklerin ve işbirliklerinin sürekliliğini gerçekleştirmek olacaktır.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Rusça olacaktır.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak kongreye katılımınızın bizleri onurlandıracağını belirtmek isteriz.

Saygılarımla

E. Günhan ULUSOY

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı